אלפי מנשה 1002

12
בניינים
5
קומות
48
דירות

מוזמנים להיכנס לאתר הייעודי שלנו – בו נמצא כל המידע עבורכם על פרוייקט אלפי מנשה בשוק החופשי

https://avney-derech.co.il/projects/avne-dereh-bagiva-alfe-menashe/

שלבי
תיכנון
אישור החלטת
וועדה
בתהליך
בניה
בניה
הסתיימה
שלבי תהליך מחיר למשתכן
1
שלב

שלב 1: הנפקת אישור זכאות והרשמה להגרלה

יש להנפיק “אישור זכאות” עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר).
למען הסר ספק ניתן גם להשתמש ב”אישור זכאות” של מחיר למשתכן במתכונת הישנה שהינה בתוקף ביום ההרשמה להגרלה.
מומלץ לבחון יכולת מימון לרכישה כגון משכנתא.

2
שלב

שלב 2: ההגרלה ורשימת זוכים

מספר ימים לאחר ההרשמה, תתקיים הגרלה בין כל הנרשמים לפרויקט. ההגרלה תתבצע על ידי משרד הבינוי והשיכון. ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות בפרויקט, כלומר זוכה בעל מספר סידורי נמוך יבחר את הדירה בה הוא מעוניין לפני זוכה בעל מספר סידורי גבוה יותר.

הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה תשלח בדוא”ל ובסמס ע”י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תישלח גם לנרשמים אשר לא עלו בהגרלה.

3
שלב

שלב 3: הצגת הפרויקט

לאחר ההגרלה ופרסום רשימת הזוכים, חברתנו תזמן את כל הזוכים לכנסי הסברה מקוונים עם נציגי החברה בהן יינתן כל המידע הנחוץ לצורך המשך התהליך ובחירת הדירה.

לאחר היכרות עם הפרויקט, על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מס’ בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. לדוגמא, מקום 10 יכין 10 אפשרויות, מקום 20 יכין 20 אפשרויות וכך הלאה.

4
שלב

שלב 4: בחירת הדירה וחתימת חוזה

נציגנו יפנו לכל זוכה על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה.
במהלך תקופה זו אנו נעדכן כל העת באתר החברה את מלאי הדירות הקיים. מומלץ להיכנס ולבדוק על מנת לדעת מראש אילו דירות נותרו פנויות.
אי הגעה לבחירת דירות במועד שנקבע יגרום לביטול הזכייה.
לכל דייר יוקצו 45 דקות של פגישה אישית לצורך קבלת ההחלטה ובחירת דירה. לבחירת הדירות יש להגיע עם אישור זכיה מודפס, אישור זכאות בתוקף מודפס, ת"ז, ודמי רצינות בסך 2,000 ש"ח.
על שני בני הזוג להגיע לבחירת הדירות. ככל ורק אחד מגיע יש לצייד את בן/בת הזוג בייפוי כוח מאומת ע"י עו"ד + צילום ת"ז.
ככל וצד ג מגיע נדרש ייפוי כוח נוטריוני.
במעמד בחירת הדירה יהיו נציגי חברת הבקרה של משרד השיכון.

ניתן לחתום על חוזה בתום הפגישה האישית או במהלך 45 יום שלאחריה. על שני בני הזוג להגיע לחתימת חוזה. ככל ורק אחד מגיע יש לצייד את בן/בת הזוג בייפוי כוח נוטריוני + צילום ת"ז.
ככל וצד ג מגיע נדרש ייפוי כוח נוטריוני.

על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון: אישור זכייה מודפס, תעודת זהות ופנקס צ’קים על שם הזוכה. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים כאן לעיון.

מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

1
2
3
4
להורדת מסמכים
תוכניות פיתוח
בניינים 1+2
בניינים 3+4
בניניים 5+6
בניין 7
בניין 8
בניינים 9+10
בניינים 11+12
מפרטים טכנים מפנקים במיוחד
קרא עוד
בניין 1
בניין 2
בניין 3
בניין 4
בניין 5
בניין 6
בניין 7
בניין 8
בניין 9
בניין 10
בניין 11
בניין 12

בניין 1

בניין 2

בניין 3

בניין 4

בניין 5

בניין 6

בניין 7

בניין 8

בניין 9

בניין 10

בניין 11

בניין 12

כאן אפשר לראות את התוכניות של כל הדירות, לבחור את הדירות
שמעניינות אתכם ולבדוק את מלאי הדירות הזמין לכם לבחירה

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 127.8מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 109.35מ"ר
 • שטח מחסן: 7.49 מ"ר
 • חניה : 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 4 חדרים
1,346,464 ₪*
 • שטח דירה: 123.07 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 60.98 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.88 מ"ר
 • 2 חניות: 21+22
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,404,759 ₪*
 • שטח דירה: 129.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה:52.18 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.88 מ"ר
 • 2 חניות:19+20
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
1,249,312 ₪*
 • שטח דירה: 123.89 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.93 מ"ר
 • 2 חניות:17+18
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 129.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.39 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
1,377,149 ₪*
 • שטח דירה: 126.99 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 48.29 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.17 מ"ר
 • 2 חניות:15+16
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 194.5 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.51 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.54 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 190.18 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 12.24 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 127.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 50.85 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.49 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 4 חדרים
1,355,609 ₪*
 • שטח דירה: 123.07 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 60.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.31 מ"ר
 • 2 חניות:6+9
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,410,994 ₪*
 • שטח דירה: 129.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 55.49 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.88 מ"ר
 • 2 חניות:30+31
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
1,250,282 ₪*
 • שטח דירה: 123.89 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.93 מ"ר
 • 2 חניות:7+8
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 6129.65 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.39 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
1,373,721 ₪*
 • שטח דירה: 126.99 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 47.05 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.88 מ"ר
 • 2 חניות:10+11
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 194.5 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.51 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.54 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 190.18 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.31 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 127.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 50.85 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.49 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 4 חדרים
1,337,009 ₪*
 • שטח דירה: 123.07 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 60.12 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.31 מ"ר
 •  חניות: 29
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,408,546 ₪*
 • שטח דירה: 129.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 54.19 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.88 מ"ר
 • 2 חניות:33+34
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
1,250,282 ₪*
 • שטח דירה: 123.89 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.93 מ"ר
 • 2 חניות:15+16
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
1,325,134 ₪*
 • שטח דירה: 129.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.17 מ"ר
 • 2 חניות:17+18
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
1,390,071 ₪*
 • שטח דירה: 126.99 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 55.73 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.88 מ"ר
 • 2 חניות:32+1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 194.5 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.51 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.54 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 190.18 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.31 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 127.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 50.85 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.49 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 4 חדרים
1,354,818 ₪*
 • שטח דירה:123.07 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 60.13 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.31 מ"ר
 • 2 חניות:2+5
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,392,421 ₪*
 • שטח דירה: 129.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 45.63 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.88 מ"ר
 • 2 חניות:6+9
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
1,231,430 ₪*
 • שטח דירה:123.89 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.93 מ"ר
 • חניות:12
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
1,325,135 ₪*
 • שטח דירה: 129.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.17 מ"ר
 • 2 חניות:27+30
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
1,387,189 ₪*
 • שטח דירה: 126.99 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 54.2 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.88 מ"ר
 • 2 חניות:10+11
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 194.5 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.51 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.54 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 190.18 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.31 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 127.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 50.85 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.49 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 4 חדרים
1,355,609 ₪*
 • שטח דירה: 123.07 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 60.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.31 מ"ר
 • 2 חניות:20+ 21
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,390,424 ₪*
 • שטח דירה: 129.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 44.57 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.88 מ"ר
 • 2 חניות:31+34
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
1,250,282 ₪*
 • שטח דירה: 123.89 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.93 מ"ר
 • 2 חניות:1+26
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 129.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.39 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
1,357,709 ₪*
 • שטח דירה: 126.99 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 48.55 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.88 מ"ר
 • חניה 6
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 194.5 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.51 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.54 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 190.18 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.31 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 127.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 50.85 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.49 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 4 חדרים
1,355,609 ₪*
 • שטח דירה: 123.07 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 60.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.31 מ"ר
 • 2 חניות:3+5
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,387,693 ₪*
 • שטח דירה: 129.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 43.12 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.88 מ"ר
 • 2 חניות:18+19
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
1,250,282 ₪*
 • שטח דירה: 123.89 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.93 מ"ר
 • 2 חניות:2+4
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 129.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.39 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
1,377,262 ₪*
 • שטח דירה: 126.99 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 48.87 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.91 מ"ר
 • 2 חניות:14+15
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 194.5 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.51 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.54 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 7 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 190.18 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.31 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
1,480,315 ₪*
 • שטח דירה: 133.64 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 86.27 מ"ר
 • שטח מחסן: 8 מ"ר
 • חניה: 1+15
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.64 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 97.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 8 מ"ר
 • חניה: 2
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,345,366 ₪*
 • שטח דירה: 133.64 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.27 מ"ר
 • חניה: 2+3
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 5 חדרים
1,343,426 ₪*
 • שטח דירה: 133.64 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.19 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.34 מ"ר
 • חניה: 9+12
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
1,449,431 ₪*
 • שטח דירה: 133.64 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 58.74 מ"ר
 • שטח מחסן: 7 מ"ר
 • חניה: 4+5
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.64 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 50.61 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.82 מ"ר
 • חניה: 2
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.53 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 96.73 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.83 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.53 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 95.95 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.97 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

2-

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 132.83 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה:180.83 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.21 מ"ר
לפרטים נוספים

1-

קומה

דירה2
דירת 5 חדרים
1,367,829 ₪*
 • שטח דירה: 132.93 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 23.56 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.07 מ"ר
 • חניה :2+3
לפרטים נוספים

0

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,298,919 ₪*
 • שטח דירה: 131.11 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 19.06 מ"ר
 • חניה 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3 חדרים
789,025 ₪*
 • שטח דירה: 79.44 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.78 מ"ר
 • חניה 13
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.06 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.76 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.6 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
1,108,340 ₪*
 • שטח דירה: 109.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 15.09 מ"ר
 • חניה 9+10
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 143.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 40.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.72 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 134.61 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 15.09 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.14 מ"ר
לפרטים נוספים

2-

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 132.83 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 159 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.67 מ"ר
לפרטים נוספים

1-

קומה

דירה 2
דירת 5 חדרים
1,372,520 ₪*
 • שטח דירה: 132.92 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 25.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.07 מ"ר
 • חניות 21+22
לפרטים נוספים

0

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,317,756 ₪*
 • שטח דירה: 131.11 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 19.06 מ"ר
 • חניות 1+24
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3 חדרים
798,942 ₪*
 • שטח דירה: 79.44 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.78 מ"ר
 • חניה 23
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.06 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.76 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.6 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
1,108,340 ₪*
 • שטח דירה: 109.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 15.9 מ"ר
 • חניות 12+13
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה:143.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 40.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.72 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 134.61 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 15.09 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.14 מ"ר
לפרטים נוספים

2-

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 132.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 148.89 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.67 מ"ר
לפרטים נוספים

1-

קומה

דירה 2
דירת 5 חדרים
1,372,520 ₪*
 • שטח דירה: 132.92 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 25.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.07 מ"ר
 • חניות 5+6
לפרטים נוספים

0

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,317,756 ₪*
 • שטח דירה: 131.11 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 19.06 מ"ר
 • חניות 21+22
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3 חדרים
798,942 ₪*
 • שטח דירה: 79.44 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.78 מ"ר
 • חניה 4
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.06 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.76 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.6 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
1,103,197 ₪*
 • שטח דירה: 109.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 15.09 מ"ר
 • חניה 3
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 143.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 40.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.72 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 134.61 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 15.9 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.14 מ"ר
לפרטים נוספים

2-

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 132.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 148.04 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.67 מ"ר
לפרטים נוספים

-1

קומה

דירה 2
דירת 5 חדרים
1,349,652 ₪*
 • שטח דירה: 132.92 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 25.22 מ"ר
 • חניות 12+13
לפרטים נוספים

0

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,315,244 ₪*
 • שטח דירה: 131.11 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 19.06 מ"ר
 • חניה 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 79.44 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.78 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.06 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.76 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.6 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
1,103,197 ₪*
 • שטח דירה: 109.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 15.09 מ"ר
 • חניה 23
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 143.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 40.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.72 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 134.61 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 15.9 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.14 מ"ר
 • חניה 1
לפרטים נוספים

2-

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה:132.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 145.21 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.67 מ"ר
לפרטים נוספים

1-

קומה

דירה 2
דירת 5 חדרים
1,349,652 ₪*
 • שטח דירה: 132.92 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 25.22 מ"ר
 • חניה 4
לפרטים נוספים

0

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,315,245 ₪*
 • שטח דירה: 131.11 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 19.06 מ"ר
 • חניה 3
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 79.44 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.78 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.06 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.76 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.6 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
1,089,503 ₪*
 • שטח דירה: 109.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 15.09 מ"ר
 • חניה 2
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 143.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 40.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.72 מ"ר
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 134.61 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 15.09 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.14 מ"ר
לפרטים נוספים
/ /

המחירים צמודים למדד תשומות הבניה הידוע ליום 15.11.2018

המחירים צמודים למדד תשומות הבניה הידוע ליום 15.11.2018

המחירים הרשומים בטבלאות הינם לצורכי מידע בלבד והמידות הינן מידות ״פלדלת״ המוגדרות על פי חוק המכר.
את החברה יחייבו תוכניות המכר, מפרטי המכר, הסכם המכר והנספחים בלבד. אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. ט.ל.ח

השאירו פרטים ונשמח להיות בקשר

תודה על פנייתך

רוצה לשתף אותנו?

עיצוב ובניית אתרים webthenet