צפנת – צפת

18
בניינים
קומות
95
דירות

מוזמנים להיכנס לאתר הייעודי שלנו – בו נמצא כל המידע עבורכם על פרוייקט מצפה הימים -צפת בשוק החופשי

https://avney-derech.co.il/projects/avne-dereh-bagiva-alfe-menashe/

שלבי
תיכנון
אישור החלטת
וועדה
בתהליך
בניה
בניה
הסתיימה
שלבי תהליך מחיר למשתכן
1
שלב

שלב 1: הנפקת אישור זכאות והרשמה להגרלה

יש להנפיק “אישור זכאות” עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר).
למען הסר ספק ניתן גם להשתמש ב”אישור זכאות” של מחיר למשתכן במתכונת הישנה שהינה בתוקף ביום ההרשמה להגרלה.
מומלץ לבחון יכולת מימון לרכישה כגון משכנתא.

2
שלב

שלב 2: ההגרלה ורשימת זוכים

מספר ימים לאחר ההרשמה, תתקיים הגרלה בין כל הנרשמים לפרויקט. ההגרלה תתבצע על ידי משרד הבינוי והשיכון. ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות בפרויקט, כלומר זוכה בעל מספר סידורי נמוך יבחר את הדירה בה הוא מעוניין לפני זוכה בעל מספר סידורי גבוה יותר.

הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה תשלח בדוא”ל ובסמס ע”י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תישלח גם לנרשמים אשר לא עלו בהגרלה.

3
שלב

שלב 3: הצגת הפרויקט

לאחר ההגרלה ופרסום רשימת הזוכים, חברתנו תזמן את כל הזוכים לכנסי הסברה עם נציגי החברה בהן יינתן כל המידע הנחוץ לצורך המשך התהליך ובחירת הדירה.

לאחר היכרות עם הפרויקט, על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מס’ בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. לדוגמא, מקום 10 יכין 10 אפשרויות, מקום 20 יכין 20 אפשרויות וכך הלאה.

4
שלב

שלב 4: בחירת הדירה וחתימת חוזה

נציגנו יפנו לכל זוכה על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה.
במהלך תקופה זו אנו נעדכן מעת לעת באתר החברה את מלאי הדירות הקיים. מומלץ להיכנס ולבדוק על מנת לדעת מראש אילו דירות נותרו פנויות.
לכל דייר יוקצו 45 דקות של פגישה אישית לצורך קבלת ההחלטה ובחירת דירה. במעמד בחירת הדירה יהיו נציגי חברת הבקרה של משרד השיכון.
ניתן לחתום על חוזה בתום הפגישה האישית או במהלך 14 יום שלאחריה.

על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון: אישור זכייה, תעודת זהות ופנקס צ’קים על שם הזוכה. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים כאן לעיון.

מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

1
2
3
4
להורדת מסמכים
חוזה מכר
חוזה מחיר למשתכן
נספח - תיקון חוק מכר דירות
מפרטים טכנים מפנקים במיוחד
קרא עוד
בניין 1003
מגרש 1004
מגרש 2014
מגרש 2015
מגרש 2016
מגרש 2017
צפת מגרש 2018
מגרש 2019
מגרש 2020
מגרש 2021
מגרש 2023
מגרש 2024
מגרש 2025
מגרש 2041
מגרש 2042
מגרש 2045
מגרש 2050
מגרש 2051

בניין 1003

מגרש 1004

מגרש 2014

מגרש 2015

מגרש 2016

מגרש 2017

צפת מגרש 2018

מגרש 2019

מגרש 2020

מגרש 2021

מגרש 2023

מגרש 2024

מגרש 2025

מגרש 2041

מגרש 2042

מגרש 2045

מגרש 2050

מגרש 2051

כאן אפשר לראות את התוכניות של כל הדירות, לבחור את הדירות
שמעניינות אתכם ולבדוק את מלאי הדירות הזמין לכם לבחירה

קומת קרקע + קומה 1

 

דירה 1
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 142.15מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 83.96 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.51 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 147.83 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 84.67 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.88 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 147.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 87.74 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.88 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 147.84 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 87.60 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.89 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 147.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 87.84 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.88 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 142.02 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 118.92 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.51 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

קומה 2

 

דירה 7
דירת 4 חדרים
990,223 ₪*
 • שטח דירה: 111.51 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 57.08
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 3 חדרים
753,438 ₪*
 • שטח דירה: 78.30 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 63.08 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

קומת קרקע + קומה 1

דירה 1
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 140.70 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 110.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.65 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 148.55 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 78.72 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.24 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 148.51 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 80.61 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.24 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 148.45 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 80.59 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.23 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 148.51 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 80.60 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.23 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 143.35 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 105.1 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.66 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

קומה 2

דירה 7
דירת 3 חדרים
758,852 ₪*
 • שטח דירה: 78.35 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 65.29 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 4 חדרים
1,041,858 ₪*
 • שטח דירה: 110.33 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 83.09 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

קומת קרקע

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 123.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 116.74 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.96 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 126.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 176.64 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.96 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

קומה 1

דירה 3
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 103.47 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.64 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.47 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 3 חדרים
737,279 ₪*
 • שטח דירה: 88.26 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 13.32 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.10 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

קומה 2

דירה 5
דירת 4 חדרים
828,535 ₪*
 • שטח דירה: 102.84 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.62 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.97 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
836,780 ₪*
 • שטח דירה: 103.93 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.61 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.97 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

קומה 3

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.60 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 71.49 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.79 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

קומה 4

דירה 8
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 139.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 30.15 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.77 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 123.07 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 149.18 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.96 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 126.10 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 204.48 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.96 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 3
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 103.47 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.64 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.47 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 3 חדרים
699,313 ₪*
 • שטח דירה: 83.26 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 13.32 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.10 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 5
דירת 4 חדרים
828,513 ₪*
 • שטח דירה: 102.84 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.61 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.97 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
836,789 ₪*
 • שטח דירה: 103.93 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.61 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.97 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.60 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 71.50 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.79 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 8
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 139.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 30.10 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.77 מ"ר
 • חניה: 1X
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 130.19 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 76.43 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.60 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 129.38 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 100.16 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 104.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 47.62 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.27 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 104.47 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 74.43 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.27 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 4 חדרים
817,335 ₪*
 • שטח דירה: 101.07 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.67 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.67 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
816,470 ₪*
 • שטח דירה: 100.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.67 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.86 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 4 חדרים
816,090 ₪*
 • שטח דירה: 101.07 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.67 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.67 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.04 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 128.78 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 69.70 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.63 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 10
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 118.35 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 82.42 מ"ר
 • שטח מחסן: 10.06 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 101.33 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.73 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 12
דירת 3 חדרים
673,047 ₪*
 • שטח דירה: 78.32 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 20.71 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 101.34 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.54 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.55 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

6

קומה

דירה 14
דירת 3 חדרים
643,137 ₪*
 • שטח דירה: 78.32 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

7

קומה

דירה 15
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 119.03 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 57.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.08 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 118.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 129.08 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.57 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 118.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 178.32 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.57 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 4 חדרים
820,509 ₪*
 • שטח דירה: 101.43 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.23 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.24 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 94.46 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5X
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.24 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 122.88 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.68 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
821,876 ₪*
 • שטח דירה: 101.43 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.68 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 7
דירת 4 חדרים
820,266 ₪*
 • שטח דירה: 101.43 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.15 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.57 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 32.44 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.89 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.57 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 32.44 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.79 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 4 חדרים
816,318 ₪*
 • שטח דירה: 101.43 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.85 מ"ר
 • חניה: 1X
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 11
דירת 4 חדרים
816,090 ₪*
 • שטח דירה: 101.4 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.85 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 12
דירת 3 חדרים
629,052 ₪*
 • שטח דירה: 77.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.49 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.79 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 3 חדרים
629,355 ₪*
 • שטח דירה: 77.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.49 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.89 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 101.40 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.15 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 15
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 101.40 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.68 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 16
דירת 3 חדרים
634,792 ₪*
 • שטח דירה: 77.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.49 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.68 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 17
דירת 3 חדרים
633,517 ₪*
 • שטח דירה: 77.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.49 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 18
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 101.40 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.23 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

6

קומה

דירה 19
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 121.79 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 90.91 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.98 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 20
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 121.79 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 90.93 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.98 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 118.80 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 114.99 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.29 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 118.80 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 103.60 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.60 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.19 מ"ר
 • חניה: 1X
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.09 מ"ר
 • חניה: 1X
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.68 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 3 חדרים
712,305 ₪*
 • שטח דירה: 87.72 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.88 מ"ר
 • חניה: 1X
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 103.58 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 96.42 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.90 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 103.58 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 79.76 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.90 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
712,365 ₪*
 • שטח דירה: 87.72 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.90 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 11
דירת 3 חדרים
711,469 ₪*
 • שטח דירה: 87.69 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.68 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 12
דירת 3 חדרים
643,077 ₪*
 • שטח דירה: 77.16 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 13.10 מ"ר
 • שטח מחסן: 4 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 3 חדרים
647,420 ₪*
 • שטח דירה: 77.16 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 13.10 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.43 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
716,086 ₪*
 • שטח דירה: 87.69 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.20 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

6

קומה

דירה 15
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 121.52 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 71.49 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.53 מ"ר
 • חניה: 6.53
לפרטים נוספים
דירה 16
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 121.52 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 71.49 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.53 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.98 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 197.14 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.43 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 192.10 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.28 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.04 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.30 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.48 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 3 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 75.70 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 96.07 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.20 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 101.40 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.30 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.59 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
820,547 ₪*
 • שטח דירה: 102.09 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.16 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.81 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 7
דירת 4 חדרים
834,769 ₪*
 • שטח דירה: 103.40 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 9.17 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.46 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 3 חדרים
637,351 ₪*
 • שטח דירה: 77.37 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.06 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.37 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת 4 חדרים
833,357 ₪*
 • שטח דירה: 102.73 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 9.17 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.67 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 4 חדרים
819,568 ₪*
 • שטח דירה: 102.09 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.73 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.81 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 11
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.48 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 9.17 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.95 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 12
דירת 3 חדרים
635,863 ₪*
 • שטח דירה: 77.43 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.06 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.73 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 101.40 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 9.17 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.80 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
670,154 ₪*
 • שטח דירה: 80.80 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.24 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.46 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 15
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 120.03 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 28.21 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.69 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 16
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 118.95 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 31.81 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.96 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 130.72 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 75.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.86 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.12 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 25.39 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.47 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 104.63 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 13 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
836,941 ₪*
 • שטח דירה: 102.73 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.17 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.60 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 3 חדרים
641,467 ₪*
 • שטח דירה: 77.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.70 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.27 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 6
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 104.63 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.55 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 4 חדרים
826,508 ₪*
 • שטח דירה: 102.73 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.59 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.60 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 3 חדרים
641,543 ₪*
 • שטח דירה: 77.67 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.70 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.27 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 9
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 104.63 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.55 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.40 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 4 חדרים
831,223 ₪*
 • שטח דירה: 102.73 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 9.66 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.60 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
635,909 ₪*
 • שטח דירה: 77.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.70 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 12
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 125.14 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 68.24 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 103.33 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.59 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.60 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 126.99 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.42 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.49 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 128.84 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 58.43 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.77 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 4 חדרים
807,107 ₪*
 • שטח דירה: 99.11 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 10.46 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.11 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.11 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.10 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.77 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 3 חדרים
647,321 ₪*
 • שטח דירה: 78.14 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.67 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.02 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 6
דירת 4 חדרים
800,683 ₪*
 • שטח דירה: 99.11 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.64 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.11 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.22 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.66 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.77 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 3 חדרים
648,263 ₪*
 • שטח דירה: 78.14 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.67 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.33 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 9
דירת 4 חדרים
800,706 ₪*
 • שטח דירה: 99.11 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.65 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.11 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10X
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 102.11 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.67 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.77 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
646,835 ₪*
 • שטח דירה: 78.14 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.67 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.86 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 12
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 101.22 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.06 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.31 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 140.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 54.26 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.08 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 155.07 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 121.22 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.71 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 2
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 107.34 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 17.42 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.81 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 4 חדרים
853,105 ₪*
 • שטח דירה: 104.39 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 14.52 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.19 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 107.18 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 14.01 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.01 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 4 חדרים
855,237 ₪*
 • שטח דירה: 104.33 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 14.01 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.43 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 6
דירת 3 חדרים
700,314 ₪*
 • שטח דירה: 86.38 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 10.16 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.79 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 113.59 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 23.79 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.14 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 119.54 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 57.17 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 121.28 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 64.63 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.27 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.06 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 14.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.47 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.78 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 14.43 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.09 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 3 חדרים
638,763 ₪*
 • שטח דירה: 77.90 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.13 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.09 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 6
דירת 4 חדרים
805,952 ₪*
 • שטח דירה: 99.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.64 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.28 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.57 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.64 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.90 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 3 חדרים
638,054 ₪*
 • שטח דירה: 77.91 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.69 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.16 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 9
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.12 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 9.25 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.83 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 9.25 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.05 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
637,768 ₪*
 • שטח דירה: 77.90 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.69 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.09 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 12
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 125.61 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 19.49 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.68 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 138.70 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 27.83 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.87 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.10 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 134.87 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 120.91 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 104.67 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.44 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 18.32 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.64 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.89 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.66 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.63 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 3 חדרים
629,163 ₪*
 • שטח דירה: 77.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.71 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.82 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 6
דירת 4 חדרים
799,216 ₪*
 • שטח דירה: 99.92 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.94 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 4 חדרים
803,074 ₪*
 • שטח דירה: 100.36 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.12 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 3 חדרים
628,930 ₪*
 • שטח דירה: 77.70 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.30 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.95 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 9
דירת 4 חדרים
806,118 ₪*
 • שטח דירה: 99.92 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.23 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.36 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.02 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
635,515 ₪*
 • שטח דירה: 77.65 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.30 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 12
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.92 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.69 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.37 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.69 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
634,159 ₪*
 • שטח דירה: 77.65 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.30 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.81 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

6

קומה

דירה 15
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.84 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.56 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.76 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 16
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 123.38 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 23.06 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.12 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 121.09 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 174.29 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.25 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 121.53 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 171.20 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.25 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 4 חדרים
800,987 ₪*
 • שטח דירה: 100.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.05 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.60 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 106.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 18.95 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.76 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 107.55 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 18.95 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.45 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
799,653 ₪*
 • שטח דירה: 99.95 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.62 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.73 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 7
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 105.95 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.63 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 3 חדרים
633,556 ₪*
 • שטח דירה: 77.48 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 9.04 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.73 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 106.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 10.14 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.93 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.62 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.94 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 11
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 105.95 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.60 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 12
דירת 3 חדרים
630,256 ₪*
 • שטח דירה: 77.48 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.73 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 106.83 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.40 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
664,946 ₪*
 • שטח דירה: 80.28 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.78 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.09 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 15
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 125.62 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 27.34 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.85 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 16
דירת 3 חדרים
633,029 ₪*
 • שטח דירה: 77.24 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.25 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 17
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 125.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 25.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.27 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 196.92 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 120.93 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 182.25 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.89 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.44 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 18.28 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.81 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.89 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.62 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.94 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 3 חדרים
630,068 ₪*
 • שטח דירה: 77.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.71 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.12 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 6
דירת 4 חדרים
808,544 ₪*
 • שטח דירה: 99.91 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.06 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 4 חדרים
809,313 ₪*
 • שטח דירה: 100.32 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.29 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 3 חדרים
628,689 ₪*
 • שטח דירה: 77.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.30 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.97 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 9
דירת 4 חדרים
804,445 ₪*
 • שטח דירה: 99.91 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.70 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.32 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.70 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
631,914 ₪*
 • שטח דירה: 77.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.30 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.04 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 12
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.91 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.32 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
634,385 ₪*
 • שטח דירה: 77.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.30 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.86 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

6

קומה

דירה 15
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.95 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.56 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.75 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 16
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 123.40 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 23.06 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.11 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 123.19 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 230.46 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 120.93 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 206.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.89 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.44 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 18.99 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.81 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.89 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.62 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.94 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 3 חדרים
630,068 ₪*
 • שטח דירה: 77.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.71 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.12 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 6
דירת 4 חדרים
808,469 ₪*
 • שטח דירה: 99.90 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.06 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 4 חדרים
809,388 ₪*
 • שטח דירה: 100.33 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.29 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 3 חדרים
628,689 ₪*
 • שטח דירה: 77.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.30 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.97 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 9
דירת 4 חדרים
804,445 ₪*
 • שטח דירה: 99.91 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.70 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.32 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.70 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
631,853 ₪*
 • שטח דירה: 77.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.30 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.02 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 12
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.91 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.32 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.26 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
634,385 ₪*
 • שטח דירה: 77.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.30 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.86 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

6

קומה

דירה 15
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.95 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.56 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.75 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 16
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 123.40 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 23.06 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.11 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 121.09 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 190.96 מ"ר
 • שטח מחסן: 6/44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 121.53 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 231.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.34 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 4 חדרים
800,957 ₪*
 • שטח דירה: 100.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.05 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.59 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 105.85 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 18.95 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.86 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 107.55 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 18.95 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.45 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
799,744 ₪*
 • שטח דירה: 99.95 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.66 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.73 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 7
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 105.95 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.62 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 3 חדרים
633,255 ₪*
 • שטח דירה: 77.44 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 9.04 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.73 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 106.82 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.10 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 99.93 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.66 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.97 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 11
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 4 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 105.95 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.53 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 12
דירת 3 חדרים
629,954 ₪*
 • שטח דירה: 77.44 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.73 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 106.83 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.41 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
665,639 ₪*
 • שטח דירה: 80.28 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.78 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.32 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 15
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 125.62 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 27.34 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.85 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 16
דירת 3 חדרים
632,516 ₪*
 • שטח דירה: 77.20 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.18 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 17
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 125.66 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 25.45 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.27 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 120.89 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 241.56 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.20 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 121.22 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 254.63 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.50 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 4 חדרים
803,850 ₪*
 • שטח דירה: 100.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.05 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.55 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 4
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 101.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 18.95 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.86 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 107.24 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 18.95 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.08 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 4 חדרים
799,518 ₪*
 • שטח דירה: 100.30 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.66 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.78 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 7
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.98 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.84 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 3 חדרים
635,485 ₪*
 • שטח דירה: 77.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 9.04 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.37 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 106.52 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.88 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.02 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.66 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.27 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 11
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 100.98 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.84 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 12
דירת 3 חדרים
631,492 ₪*
 • שטח דירה: 77.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.14 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 106.53 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 8.53 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.41 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
659,190 ₪*
 • שטח דירה: 80.40 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.78 מ"ר
 • שטח מחסן: 3.88 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 15
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 123.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 29.73 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.50 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 16
דירת 3 חדרים
629,683 ₪*
 • שטח דירה: 77.64 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 7.58 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.14 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 17
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 123.14 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 25.83 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.27 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
/ /
המחירים מוצמדים למדד תשומות הבנייה
המחירים מוצמדים למדד תשומות הבנייה

המחירים הרשומים בטבלאות הינם לצורכי מידע בלבד והמידות הינן מידות ״פלדלת״ המוגדרות על פי חוק המכר.
את החברה יחייבו תוכניות המכר, מפרטי המכר, הסכם המכר והנספחים בלבד. אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. ט.ל.ח

השאירו פרטים ונשמח להיות בקשר

תודה על פנייתך

רוצה לשתף אותנו?

עיצוב ובניית אתרים webthenet