קדמת ניר צבי

13
בניינים
קומות
125
דירות

מוזמנים להיכנס לאתר הייעודי שלנו – בו נמצא כל המידע עבורכם על פרוייקט קדמת ניר צבי – לוד בשוק החופשי

https://avney-derech.co.il/projects/kidmat-nir-zvi-lod/

שלבי
תיכנון
אישור החלטת
וועדה
בתהליך
בניה
בניה
הסתיימה
שלבי תהליך מחיר למשתכן
1
שלב

שלב 1: הנפקת אישור זכאות והרשמה להגרלה

יש להנפיק “אישור זכאות” עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר).
למען הסר ספק ניתן גם להשתמש ב”אישור זכאות” של מחיר למשתכן במתכונת הישנה שהינה בתוקף ביום ההרשמה להגרלה.
מומלץ לבחון יכולת מימון לרכישה כגון משכנתא.

2
שלב

שלב 2: ההגרלה ורשימת זוכים

מספר ימים לאחר ההרשמה, תתקיים הגרלה בין כל הנרשמים לפרויקט. ההגרלה תתבצע על ידי משרד הבינוי והשיכון. ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות בפרויקט, כלומר זוכה בעל מספר סידורי נמוך יבחר את הדירה בה הוא מעוניין לפני זוכה בעל מספר סידורי גבוה יותר.

הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה תשלח בדוא”ל ובסמס ע”י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תישלח גם לנרשמים אשר לא עלו בהגרלה.

3
שלב

שלב 3: הצגת הפרויקט

לאחר ההגרלה ופרסום רשימת הזוכים, חברתנו תזמן את כל הזוכים לכנסי הסברה עם נציגי החברה בהן יינתן כל המידע הנחוץ לצורך המשך התהליך ובחירת הדירה.

לאחר היכרות עם הפרויקט, על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מס’ בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. לדוגמא, מקום 10 יכין 10 אפשרויות, מקום 20 יכין 20 אפשרויות וכך הלאה.

4
שלב

שלב 4: בחירת הדירה וחתימת חוזה

נציגנו יפנו לכל זוכה על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה.
במהלך תקופה זו אנו נעדכן מעת לעת באתר החברה את מלאי הדירות הקיים. מומלץ להיכנס ולבדוק על מנת לדעת מראש אילו דירות נותרו פנויות.
לכל דייר יוקצו 45 דקות של פגישה אישית לצורך קבלת ההחלטה ובחירת דירה. במעמד בחירת הדירה יהיו נציגי חברת הבקרה של משרד השיכון.
ניתן לחתום על חוזה בתום הפגישה האישית או במהלך 14 יום שלאחריה.

על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון: אישור זכייה, תעודת זהות ופנקס צ’קים על שם הזוכה. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים כאן לעיון.

מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

1
2
3
4
להורדת מסמכים
לחץ כאן
הסכם
מפרטים בניינים 1-4, 9-11
מפרטים בניינים 5-8,12, 13
תוכניות פיתוח
תוכניות בניינים 1,2,11
תוכניות בניינים 3,4,9,10
תוכניות בניינים 6,13
בניינים 5,7,8,12
יפוי כוח
מפרטים טכנים מפנקים במיוחד
קרא עוד
בניין 1
בניין 2
בניין 3
בניין 4
בניין 5
בניין 6
בניין 7
בניין 8
בניין 9
בניין 10
בניין 11
בניין 12
בניין 13

בניין 1

בניין 2

בניין 3

בניין 4

בניין 5

בניין 6

בניין 7

בניין 8

בניין 9

בניין 10

בניין 11

בניין 12

בניין 13

כאן אפשר לראות את התוכניות של כל הדירות, לבחור את הדירות
שמעניינות אתכם ולבדוק את מלאי הדירות הזמין לכם לבחירה

קרקע

 

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 125.68 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 194.29 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.63 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.6 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 130.4 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.18 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 3 חדרים
843,697 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 158.61 מ"ר
 • חניה: 27+28
לפרטים נוספים

1

 

דירה 4
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 22
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.154 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.745 מ"ר
 • חניה: 21
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 4 חדרים
886,449 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה: 25+26
לפרטים נוספים

2

 

דירה 8
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 20
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 19
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

 

דירה 12
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 18
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה:17
לפרטים נוספים
דירה 15
דירת 4 חדרים
886,449 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה: 23+24
לפרטים נוספים

4

 

דירה 16
דירת 3 חדרים
672,311 ₪*
 • שטח דירה: 74.68 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 10.43 מ"ר
 • חניה:16
לפרטים נוספים
דירה 17
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 18
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 15
לפרטים נוספים
דירה 19
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.5 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 94.45 מ"ר
 • חניה: 2
לפרטים נוספים

5

 

דירה 20
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 123.527 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 94.545 מ"ר
 • חניה: 2
לפרטים נוספים
דירה 21
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 22
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 14
לפרטים נוספים

6

 

דירה 23
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 143.29 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 71.1 מ"ר
 • חניה: 2
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 125.682 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 80.33 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.631 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.604 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 159.964 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.185 מ"ר
 • חניה: 2
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 3 חדרים
843,697 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 146.49 מ"ר
 • חניה:61+62
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 63
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.443 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 64
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 4 חדרים
886,449 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה: 60+69
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 8
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 65
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.443 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 66
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 94.863 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.228 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 12
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 67
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.443 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 68
לפרטים נוספים
דירה 15
דירת X חדרים
886,449 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה: 70+71
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 16
דירת 3 חדרים
672,311 ₪*
 • שטח דירה: 74.68 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 10.43 מ"ר
 • חניה: 74
לפרטים נוספים
דירה 17
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.443 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 18
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 73
לפרטים נוספים
דירה 19
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.5 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.889 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 20
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 123.52 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 94.545 מ"ר
 • חניה: 2
לפרטים נוספים
דירה 21
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.443 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 22
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 72
לפרטים נוספים

6

קומה

דירה 23
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 143.292 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 71.116 מ"ר
 • חניה: 2
לפרטים נוספים

קרקע

 

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 125.68 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 118.28 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.63 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.6 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 134 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.18 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 3 חדרים
843,697 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 138.36 מ"ר
 • חניה: 133+134
לפרטים נוספים

1

 

דירה 4
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 132
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 131
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 4 חדרים
886,449 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה:93+941
לפרטים נוספים

2

 

דירה 8
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 117
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 116
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 4 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

3

דירה 12
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 115
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה:114
לפרטים נוספים
דירה 15
דירת 4 חדרים
886,449 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה: 129+130
לפרטים נוספים

4

דירה 16
דירת 3 חדרים
672,311 ₪*
 • שטח דירה: 74.68 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 10.43 מ"ר
 • חניה: 118
לפרטים נוספים
דירה 17
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 18
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 95
לפרטים נוספים
דירה 19
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122.5 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.88 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים

5

דירה 20
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 123.527 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 94.54 מ"ר
 • חניה: 2
לפרטים נוספים
דירה 21
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 122 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.44 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 22
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 96
לפרטים נוספים

6

דירה 23
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 143.29 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 71.1 מ"ר
 • חניה: 2
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 3 חדרים
843,697 ₪*
 • שטח דירה: 75.154 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 189.23 מ"ר
 • חניה: 148+149
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 163
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 164
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 4 חדרים
886,449 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה: 141+142
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 8
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 158
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת 5.5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 159
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 12
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 1
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 160
לפרטים נוספים
דירה 15
דירת 4 חדרים
886,469 ₪*
 • שטח דירה: 94.863 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.228 מ"ר
 • חניה: 165+166
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 16
דירת 3 חדרים
672,311 ₪*
 • שטח דירה: 74.68 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 10.43 מ"ר
 • חניה: 162
לפרטים נוספים
דירה 17
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 18
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 161
לפרטים נוספים
דירה 19
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 20
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 21
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 22
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 156
לפרטים נוספים

6

קומה

דירה 23
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3.5 חדרים
806,785 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.29 מ"ר
 • חניה: 177
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 178
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 3 חדרים
679,994 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה: 179
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 8
דירת 3.5 חדרים
823,633 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.29 מ"ר
 • חניה: 183+184
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 181
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
679,993 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה:182
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 12
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 180
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 15
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 3 חדרים
825,829 ₪*
 • שטח דירה: 75.03 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 166.83 מ"ר
 • חניה: 123
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3.5 חדרים
823,633 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.29 מ"ר
 • חניה: 106+107
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 122
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 3 חדרים
679,993 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה: 121
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 8
דירה 3.5 חדרים
823,633 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.29 מ"ר
 • חניה: 119+120
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 76.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 110
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
679,992 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה:109
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 12
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 108
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 15
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3.5 חדרים
806,785 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.29 מ"ר
 • חניה: 51
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 50
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 3 חדרים
679,993 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה: 49
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 8
דירת 3.5 חדרים
823,633 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.29 מ"ר
 • חניה: 47+48
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה:105
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
679,993 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה: 103
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 12
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,556 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 104
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 15
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 3 חדרים
825,829 ₪*
 • שטח דירה: 75.03 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 135.62 מ"ר
 • חניה: 34
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3.5 חדרים
823,632 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.294 מ"ר
 • חניה: 45+46
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 33
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 3 חדרים
679,993 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה: 32
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 8
דירת 3.5 חדרים
823,633 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.29 מ"ר
 • חניה: 29+30
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 31
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
679,993 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה: 43
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 12
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 44
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 15
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 3 חדרים
837,102 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 112.17 מ"ר
 • חניה: 207+208
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 202
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 203
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 8
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 204
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 201
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 12
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 198
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 194
לפרטים נוספים
דירה 15
דירת 3 חדרים
886,449 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה: 199+200
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 16
דירת 3 חדרים
672,311 ₪*
 • שטח דירה: 74.68 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 10.43 מ"ר
 • חניה: 195
לפרטים נוספים
דירה 17
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 18
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה:196
לפרטים נוספים
דירה 19
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 20
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 21
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 22
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 197
לפרטים נוספים

6

קומה

דירה 23
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 3 חדרים
843,697 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 135.94 מ"ר
 • חניה: 253+254
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 267
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 266
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 8
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 265
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 264
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 12
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 263
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 262
לפרטים נוספים
דירה 15
דירת 4 חדרים
886,449 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה: 255+256
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 16
דירת 3 חדרים
672,311 ₪*
 • שטח דירה: 74.68 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 10.43 מ"ר
 • חניה:249
לפרטים נוספים
דירה 17
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 18
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 250
לפרטים נוספים
דירה 19
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 20
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 21
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 22
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 261
לפרטים נוספים

6

קומה

דירה 23
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת 3 חדרים
843,697 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 157.24 מ"ר
 • חניה: 291+293
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 290
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 289
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 8
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.97 מ"ר
 • חניה: 288
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 287
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 12
דירת 3 חדרים
681,198 ₪*
 • שטח דירה: 74.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 12.97 מ"ר
 • חניה: 286
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 285
לפרטים נוספים
דירה 15
דירת 4 חדרים
886,449 ₪*
 • שטח דירה: 94.86 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.22 מ"ר
 • חניה: 292+294
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 16
דירת 3 חדרים
672,311 ₪*
 • שטח דירה: 74.68 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 10.43 מ"ר
 • חניה: 284
לפרטים נוספים
דירה 17
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 18
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 283
לפרטים נוספים
דירה 19
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

5

קומה

דירה 20
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 21
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 22
דירת 3 חדרים
679,614 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה:282
לפרטים נוספים

6

קומה

דירה 23
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3.5 חדרים
806,785 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.29 מ"ר
 • חניה:244
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.15 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 243
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 3 חדרים
679,993 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה: 231
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 8
דירת 3.5 חדרים
823,633 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.29 מ"ר
 • חניה: 245+246
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 232
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
679,993 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה: 233
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 12
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 234
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 15
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

קרקע

קומה

דירה 1
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 3
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 4
דירת 3.5 חדרים
806,785 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.29 מ"ר
 • חניה: 226
לפרטים נוספים
דירה 5
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 227
לפרטים נוספים
דירה 7
דירת 3 חדרים
679,993 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה: 228
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 8
דירת 3.5 חדרים
823,633 ₪*
 • שטח דירה: 88.88 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 16.29 מ"ר
 • חניה: 215+216
לפרטים נוספים
דירה 9
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 10
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 229
לפרטים נוספים
דירה 11
דירת 3 חדרים
679,993 ₪*
 • שטח דירה: 75.05 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 12.23 מ"ר
 • חניה: 230
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 12
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 13
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
דירה 14
דירת 3 חדרים
679,446 ₪*
 • שטח דירה: 75.13 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.74 מ"ר
 • חניה: 225
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 15
דירת X חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: XX מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: XX מ"ר
 • שטח מחסן: XX מ"ר
 • חניה: XX
לפרטים נוספים
/ /
המחירים מוצמדים למדד תשומות הבנייה
המחירים מוצמדים למדד תשומות הבנייה

המחירים הרשומים בטבלאות הינם לצורכי מידע בלבד והמידות הינן מידות ״פלדלת״ המוגדרות על פי חוק המכר.
את החברה יחייבו תוכניות המכר, מפרטי המכר, הסכם המכר והנספחים בלבד. אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. ט.ל.ח

השאירו פרטים ונשמח להיות בקשר

תודה על פנייתך

רוצה לשתף אותנו?

עיצוב ובניית אתרים webthenet