אלפי מנשה 1003

8
בניינים
5
קומות
32
דירות
שלבי
תיכנון
אישור החלטת
וועדה
בתהליך
בניה
בניה
הסתיימה
שלבי תהליך מחיר למשתכן
מפרטים טכנים מפנקים במיוחד
קרא עוד
בניין 13
בניין 14
בניין 15
בניין 16
בניין 17
בניין 18
בניין 19
בניין 20

בניין 13

בניין 14

בניין 15

בניין 16

בניין 17

בניין 18

בניין 19

בניין 20

כאן אפשר לראות את התוכניות של כל הדירות, לבחור את הדירות
שמעניינות אתכם ולבדוק את מלאי הדירות הזמין לכם לבחירה

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 87.55מ"ר
 • שטח מחסן: 13.09 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
1,548,088 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 91.05 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.65 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,401,022 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.4 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 5 חדרים
1,400,238 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.2 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 10.45 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
1,361,057 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.2 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 13.49 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 13.85 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
1,537,245 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 77.38 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.3 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
1,542,270 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 81.91 מ"ר
 • שטח מחסן: 9.45 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,372,028 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 0 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 5 חדרים
1,372,028 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 0 מ"ר
 • חניה: 2
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
1,402,590 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.8 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 10.32מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 13.25 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 13.11 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
1,476,867 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 42.49 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.99 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
1,512,120 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 61.01 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.98 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,397,496 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 41.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.5 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 5 חדרים
1,397,761 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 48.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.4 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
1,406,900 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.9 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה:11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.6 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 13.29 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 11.74 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
1,486,075 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 62.34 מ"ר
 • שטח מחסן: 0 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 0 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,372,028 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 0 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 5 חדרים
1,372,028 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 0 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 53.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 10.1 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 46.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 10.01 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה:162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 12.43 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 11 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 21.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 10.76 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
1,486,094 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 62.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 0 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,372,028 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 0 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 5 חדרים
1,372,028 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 0 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
1,460,215 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 47.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 0 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 55.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 8.76 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 12.1 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 12.21 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
1,513,462 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 61.18 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.28 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
1,480,706 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 42.49 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.97 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,399,533 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.02 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 5 חדרים
1,396,516 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.25 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 44.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 10.87 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 44.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 12.78 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 12.78 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 12.6 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
1,500,806 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 57.77 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.46 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
1,448,422 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 29.3 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.5 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,399,063 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 6.9 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 5 חדרים
1,372,028 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 0 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 39.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.97 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 69.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 10.15 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 13.17 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 12.73 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

1

קומה

דירה 1
דירת 5 חדרים
1,485,291 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 50.69 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.04 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 2
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 54.55 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.78 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

2

קומה

דירה 3
דירת 5 חדרים
1,371,636 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 4.9 מ"ר
 • חניה 1
לפרטים נוספים
דירה 4
דירת 5 חדרים
1,392,011 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 11.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 5.1 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

3

קומה

דירה 5
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 56.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 12.72 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 6
דירת 5 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 133.8 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 44.97 מ"ר
 • שטח מחסן: 7.12 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים

4

קומה

דירה 7
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה: 162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 13.93 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
דירה 8
דירת 6 חדרים
0 ₪*
 • שטח דירה:162.08 מ"ר
 • שטח מרפסת/גינה: 99.36 מ"ר
 • שטח מחסן: 13.93 מ"ר
 • 2 חניות
לפרטים נוספים
/ /

המחירים צמודים למדד תשומות הבניה הידוע ליום 15.11.2018

המחירים צמודים למדד תשומות הבניה הידוע ליום 15.11.2018

המחירים הרשומים בטבלאות הינם לצורכי מידע בלבד והמידות הינן מידות ״פלדלת״ המוגדרות על פי חוק המכר.
את החברה יחייבו תוכניות המכר, מפרטי המכר, הסכם המכר והנספחים בלבד. אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. ט.ל.ח

השאירו פרטים ונשמח להיות בקשר

תודה על פנייתך

רוצה לשתף אותנו?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
עיצוב ובניית אתרים webthenet